1C: Hassua lukemista

Tarina Ripuliporkkanasta

1C-luokassa intouduttiin tutkimaan porkkanoita ja kirjoittamaan tarinaa hassusta porkkanasta. Tarina haluttiin tietysti kotiin lukuläksyksi ja kotona oltiin tuumailtu, että 1C-luokan tarinat sopisivat jopa kirjastoon luettaviksi. 🙂 Tarina sai upeita erilaisia kuvituksia ja olipa mukavaa lukea yhdessä ideoimaa tarinaa!

Ri-pu-li-pork-ka-na

O-li-pa ker-ran ri-pu-li-pork-ka-na, jo-ka kak-ka-si Sa-sun  pöy-däl-le. Sa-su lait-toi pork-ka-nan ve-teen ja huuh-te-li li-mai-sen pork-ka-nan. Sa-su huo-ma-si, et-tä pork-ka-nal-la o-li sil-mät ja kaik-ki. Sa-su huo-ma-si, et-tä pork-ka-na tar-vit-see mu-siik-ki-a. Muu-ten pork-ka-na kas-vaa jät-ti-läi-sek-si ja tu-ho-aa ko-ko maa-il-man.

Por-ka-na kuu-li mu-siik-ki-a ja sit-ten se muut-tui pie-nek-si ja se hal-kais-tiin. Sit-ten Lu-mi-a kyl-vi pork-ka-nan ja sii-tä kas-voi pork-ka-na-puu. Sel-lais-ta puu-ta ei ol-lut en-nen näh-ty. Se ti-put-taa kai-kil-le maa-il-man lap-sil-le pork-ka-noi-ta. Kaik-ki i-hai-le-vat si-tä.

 

Kirjoittanut: Hedelmäryhmä 1C